SLOVA PROTIKLADNÁ

Když kliknete na slovo, objeví se Vám opačný význam.

         
         
                weiβ               links             klein           lustig              alt       
                    bílý                    vlevo                   malý                veselý                  starý
         
         
         
                 ja              schnell           krank         r Bruder           hinten
                     ano                    rychle               nemocný                  bratr                 vzadu
         
         
         
            e Mutter             liegen             sehr          r Start         weinen
                  matka                    ležet                  velmi                   start                 plakat
         
         
         
               kalt            r Winter            r Tag            fleiβig            dick
                 studený                     zima                    den                   pilný                  tlustý