O slovesech všeobecně    

 
 

3.

 
 

Některá slovesa jsou zvratná (ptát se, myslet si).

 
 

Rozlišujeme slovesa kladná (zpívat, plavat)

 
 

a záporná (nezpívat, neplavat).

 
 

Tvary sloves, které jsou vyjádřeny jedním slovem

 
 

 (udělají) nebo (učíme se) se nazývají tvary jednoduché.

 
 

Tvary sloves, které jsou vyjádřeny více slovy

 
 

(budu bruslit, uklidili jsme), se nazývají tvary složené.

 
 

          1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9