O slovesech všeobecně    

 
 

4.

 
 

Slovesa mohou svými tvary vyjadřovat osobu, číslo a čas

 
 

 - časují se.

 
 

Slovesná osoba je trojí: první, druhá a třetí.

 
 

Slovesné číslo je dvojí: jednotné a množné.

 
 

Slovesný čas je trojí: přítomný, minulý a budoucí.

 
 

U některých slovesných tvarů můžeme vedle osoby, čísla

 
 

a času určit také způsob. Máme trojí způsob:

 
                  1. oznamovací (píšu, psal jsem, budu psát, ...)  
                  2. rozkazovací ( piš, pišme, pište, ...)  
                          3. podmiňovací ( psal bych, ...)  
 

         1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9