O slovesech všeobecně    

 
 

6.

 
 

Čas budoucí

 
 

Budoucí čas lze vyjádřit dvěma způsoby:

 
 

1. Složeným tvarem slovesa. Složený tvar se skládá

 
 

z pomocného slovesa být a z infinitivu významového slovesa.

 
 

Př.: budu mluvit, budou vyprávět.

 
 

2. Jednoduchým tvarem slovesa - přítomným tvarem.

 
 

Př.: promluvím, poběžíš.

 
 

Přítomnými tvary vyjadřují budoucnost ta slovesa, která

 
 

nemohou vyjádřit přítomný děj.

 
     
 

         1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9