O slovesech všeobecně    

 
 

7.

 
 

Čas minulý

 
 

Tvary minulého času jsou složeny z příčestí minulého

 
 

a z přítomného času pomocného slovesa být.

 
 

Př.: odpověděl jsem, psali jste.

 
 

 Ve 3. osobě jedn. i mn. čísla se pomocné sloveso vynechává.

 
 

Př.: on psal, oni šli.

 
 

Tyto tvary posuzuje rovněž jako tvary složené.

 
 

Slovesné tvary zakončené na -l, -la, -lo, -li, -ly, -la

 
 

se nazývají příčestí činné.

 
 

Př.: koupil, odpověděla.

 
 

         1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9