O slovesech všeobecně    

 
 

8.

 
 

Tvary rozkazovacího způsobu

 
 

Sloveso v rozkazovacím způsobu vyjadřuje

 
 

rozkaz, zákaz nebo prosbu.

 
 

Tvary rozkazovacího způsobu se tvoří

 
 

 ve 2. osobě čísla jednotného

 
 

a v 1. a 2. osobě čísla množného koncovkami:

 
                     a)  -, -me, -te:                               piš, pišme, pište  
 

                   b) -i, -ěme (-eme), -ěte (-ete):    kresli, kresleme, kreslete

 
 

                   c) - ej, -ejme, -ejte:                     dělej, dělejme, dělejte

 
 

Tvary rozkazovacího způsobu nevyjadřují čas.

 
 

         1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9