O slovesech všeobecně    

 
 

9.

 
 

Tvary podmiňovacího způsobu

 
 

Sloveso v podmiňovacím způsobu vyjadřuje děj,

 
 

který by se mohl uskutečnit.

 
 

Tvary podmiňovacího způsobu jsou složené.

 
 

 Skládají se z příčestí činného a ze zvláštních tvarů:

 
 

bych, bys, by, bychom, byste, by (od slovesa být).

 
 

                Př.: zeptal bych se, spali bychom.

 
 

 

 
 

         1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9