SLO®TE SI OBRÁZEK.

                        

 KONTROLA

CVIČENÍ  č. 1 - 2 - 3 - 4 - 5

ZNOVU