Vycentrované okno

   PŘIŘAĎTE K PLACHETNICÍM SPRÁVNÉ NÁZVY.  

 
                                                   KONTROLA               ZNOVU              

16