Tři králové
    Kašpar, Melichar a Baltazar
    se vypravili do Betléma uctít
      právě narozeného Ježíše.
           S sebou nesli dary:
       zlato, kadidlo a myrhu.
   
            K + M + B 2010
      Tato písmena neoznačují
   jména tří králů, ale znamenají
    větu Kristus žehnej tomuto
                   domu.