Vycentrované okno
                                  CO MÁ VÍCE SLABIK?                                

          DOPLŇTE DO RÁMEČKŮ POČET SLABIK A ZNAMÉNKA <, >, = .

         
                             
         
                             
         
                             
         
CVIČENÍ    1 - 2 - 3

                 KONTROLA

ZNOVU