Klikni v křížovce na políčko s číslem. Zobrazí se okýnko s otázkou. Řešení napiš do okýnka a klikni na VLOŽ.  Používej pouze VELKÁ PÍSMENA! Když si nebudeš s otázkou vědět rady, klikni na NÁPOVĚDU. Přeji hezkou zábavu a 100% úspěšnost!
    1         
  2           
3             
           
    4     5      
           
     6        
           

vodorovně

3. Z kaolínu se vyrábí
4. Z černého uhlí se vyrábí
6. Ze železné rudy se vyrábí

svisle

1. Ze zlata se vyrábí
2. Z vápence se vyrábí
3. Z ropy se vyrábí
5. Ze sklářského písku se vyrábí