Pravopisná cvičení - vzory r. m. 1 - 2 - 3 - 4 - 5   

 

        Doplňujeme

        Ps běhali po zahradě.
        Dědeček má bílé vlas a vous.
        Tomáš donesl nemocnému spolužákov domácí úkol.
        Brambory se převáží v pytlch.
        Cestovatelé používají moderní kompas.         
        V listnatých lesch rostou dub.            
        Nad skalními útes kroužili orl.                        
        Jeřáb pomáhají stavět dom.             
        Šaty chráníme před mol.
        V tropických pralesch žije mnoho plazů.
       

   Počet chyb:  Tvoje známka:     Znovu