Podstatná jména - vzory rodu středního       

                     TEST č. 1  TEST č. 2  TEST č. 3

    Když kliknete na kufřík, objeví se správný vzor.

1. Koně byli osedláni ozdobnými sedly.

2. Řidiči se musí řídit určitými pravidly.

3. Na polích se sklízí obilí.

4. Mám rád knedlíky se zelím.

5. V tělocviku cvičíme se švihadly.

6. Na nebi se třpytily hvězdy.

7. Bydlíme v přízemí.

8. Štěně hlasitě kňučelo.

9. Za školou máme velké hřiště.

10. Znáte toto přísloví?
 

           

       

     

          ZPĚT