Pravopisná cvičení - vzory r. ž. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 

 

        Doplňujeme

        Kráv klidně přežvykovaly.
        Svěřil se mi se svými starostm a radostm.
        Na zem stálo několik konv s mlékem.
        V mrkv jsou důležité vitamíny.
        Dodržujte zásady správné výživ.         
        Větvičky jív byly obalené včelkam.            
        Do stodol sváželi plné vozy slám.                        
        Hus mají nohy s plovacími blanam.             
        Babička si ukládá cenné věci do truhl.
        Pod lípam je příjemný chládek.

 

   Počet chyb:  Tvoje známka:     Znovu