VZORY PRO ROD STŘEDNÍ

   
               
     
     
 

Podstatná jména rodu středního zakončená v 1.p. na

 
 

-o

-e (-ě)

 -í

 
   

v 2.p.

v 2. p.

   
 

-e (-ě)

-ete (-ěte)

 
 

MĚSTO

MOŘE

KUŘE

STAVENÍ

 
     
               
               
     

    ZPĚT