ZÁJMENA

 
 

jsou slova, která zastupují

 
 

názvy osob, zvířat, věcí nebo na ně ukazují.

 
           
           
 

        Podle významu rozeznáváme různé druhy zájmen:

 
           
  OSOBNÍ   já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona, se  
  PŘIVLASTŇOVACÍ   můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich, svůj  
  UKAZOVACÍ   ten, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž, sám  
  TÁZACÍ   kdo, co, jaký, který, čí  
  VZTAŽNÁ   kdo, co, jaký, který, čí  
  NEURČITÁ   někdo, něco, některý, nějaký, něčí, leckdo, lecco, leckterý, ledakdo, ledaco, málokdo, máloco, málokterý, kdokoli, kdosi, cosi, kterýsi, jakýsi, čísi, každý, všechen  
  ZÁPORNÁ   nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný