ZAOKROUHLOVÁNÍ

   Mezi řády stovek a tisíců dělej mezery. 

               
Zaokrouhli na desítky:   7 393

   
Zaokrouhli na stovky:   7 393

   
Zaokrouhli na tisíce:   7 393

   
Zaokrouhli na desetitisíce:   7 393

   
Zaokrouhli na statisíce:   7 393

   
              
     
 

 Správně zaokrouhleno  

ZNOVU

     
 

PŘÍKLADY  1 - 2 - 3 - 4 - 5