ZAOKROUHLOVÁNÍ

 Mezi řády stovek a tisíců dělej mezery. 

               
Zaokrouhli na desítky:   5 495

   
Zaokrouhli na stovky:   17 720

   
Zaokrouhli na tisíce:   8 452

   
Zaokrouhli na desetitisíce:   47 983

   
Zaokrouhli na statisíce:   549 653

   
              
     
 

 Správně zaokrouhleno

ZNOVU

     
 

PŘÍKLADY  1 - 2 - 3 - 4 - 5