ZAOKROUHLOVÁNÍ

Mezi řády stovek a tisíců dělej mezery. 

               
Zaokrouhli na desítky:   99 731

   
Zaokrouhli na stovky:   682

   
Zaokrouhli na tisíce:   23 736

   
Zaokrouhli na desetitisíce:   6 296

   
Zaokrouhli na statisíce:   587 320

   
              
     
 

 Správně zaokrouhleno

ZNOVU

     
 

PŘÍKLADY  1 - 2 - 3 - 4 - 5