KOSTRA

Kostra se skládá z kostí. Ty podpírají a chrání tělesné orgány a poskytují
oporu svalům, které umožňují pohyb těla.
Je složena z kostry hlavy, páteře, hrudníku, horních a dolních končetin.
 
OTÁZKY

1. Jaká je funkce kostry?

2. Z čeho je složena kostra?

3. Podle obrázku popiš části lebky, hrudníku a páteře, horní a dolní končetiny.